Lagunevate treppide ja terrasside õiged parandusnipid

kodus.ee
Trepi remondi puhul on oluline tööde tegemise aeg, seega tasub selleks valida kiirkivinevaid tooteid. | Shutterstock

Tõdemus, et miski pole igavene, peab paika ka ehitusmaterjalide puhul. Ka väga vastupidavate ja suuri koormusi taluvate betoontarindite lagunemist märkame sagedamini just väliskonstruktsioonidel, nagu rõdud, välisseinapaneelid, tugimüürid, korrusparklad, välistrepid.

 

Kui kahjustada saanud konstruktsioone õigel ajal ei renoveerita, siis kahjustused aina süvenevad ning tarind võib kaotada oma kandevõime ning lõpuks puruneda. Anname mõned juhised lagunevate betoonrajatiste remondiks.


Välistrepi remont
 

Sademed, mehaaniline koormus, liiv, sool, suured temperatuurikõikumised põhjustavad välitreppide lagunemist. Eriti kiiresti toimub see kehva ehituskvaliteedi puhul. Näiteks pääseb sadevesi halvasti paigaldatud keraamiliste plaatide alla ning külmumise-sulamise mõjul tulevad plaadid lahti ja mureneb alusbetoon.

Remontima asudes tuleb jälgida, et tööde ajal ja järgnevatel päevadel oleks aluspinna ja õhutemperatuur vähemalt +5 °C. Lahtised plaadid ja segu jäägid eemaldatakse.

Nakke parandamiseks kasutatakse välistingimustes vaid veega niisutamist, nakkedispersioonide -kruntide kasutamist üldjuhul ei soovitata.

Trepi remondi puhul on oluline tööde tegemise aeg, seega tasub selleks valida kiirkivinevaid tooteid. Tasandamiseks ja kallete andmiseks sobib näiteks tolmuvaba segu, mis on ülekaetav juba kahe tunni pärast, kuid on lubatud kasutada ka katmata kujul.

Suure niiskus- ja kasutuskoormusega treppidel tuleb kestva tulemuse saamiseks enne plaatimist tasandatud betoon hüdroisoleerida Teadupärast ei nakku kõik plaatimissegud veetõketega ja seetõttu tuleb kasutada elastset plaatimissegu.


Terrassi remont
 

Probleemid terasside lagunemisega algavad enamasti puudulikust  hüdroisolatsioonist.  Läbi keraamiliste plaatide ja vuukide satub vihmavesi konstruktsioonidesse ning halvemal juhul ka terrassi- või rõdualusesse ruumi. Sarnaselt välistrepi renoveerimisega tuleb ka rõdu puhul esmalt eemaldada lahtised plaadid, tasandada aluspind ja anda kalded, kui neid pole varem tehtud. Sobilik segu nendeks töödeks on kiiresti kivinev segu. Korralik hüdroisolatsioon on ilmastikule avatud terrasside ja rõdudel puhul vältimatu.

Hüdroisoleerimise esimese sammuna paigaldatakse kõikidesse nurkadesse, üleminekukohtadesse ning aluspinna  deformatsioonivuukidesse hüdroisolatsioonilint. Kleepimiseks  kasutatakse sama segu, millega tehakse hüdroisolatsioonitööd. Sellega saab isoleerida ka basseine ja keldriseinu.

Pärast hüdroisolatsioonilintide paigaldamist tehakse terrassile  laushüdroisolatsioon. Selleks ei sobi tavalised üldlevinud veetõkkemassid, mis on mõeldud vannitubades veetõkke tegemiseks. Hüdroisolatsioonisegu kantakse pinnale mitmes kihis. Kihi paksus terrassil peab olema vähemalt 2 mm. Esimene kiht tehakse alati harjaga: see tagab 100% nakke aluspinnaga (täidab betooni pinnal oleva tühemed ja poorid).
 

Järgmise(d) kihi(d) võib teha samuti harjaga, kuid võib kasutada ka krohvipritsi. Hüdroisolatsioonitööde tegemise ajaks tuleb terrass kaitsta tuule, vihma, otsese päikese jm ilmastikumõjude eest. Plaatimiseks saab kasutada ainult elastseid segusid seejuures jälgides, et seguga oleks kaetud kogu keraamilise plaadi tagune pind.

 

Kahjustatud raudbetoondetailide remont


Suuremate kahjustuste korral, kui betooni lagunemine on jõudnud armatuurini (nt rõduplaat, tugimüür) tuleb esmalt eemaldada kogu lahtine materjal ning puhastada roostetanud vardad.

Näiteks liivapritsi või terasharjaga puhastatud metallile kantakse pintsliga  korrosiooni kaitset kahes kihis. Remonditav koht täida seguga, mis kivineb kiiremini ning maht ei kahane. Nii vertikaal- kui ka horisontaalpindadele paigaldamisel tuleb kinni pidada kihipaksuse piirangust – ühes kihis on lubatud kihipaksus 5–20 mm, osalisel täitmisel 50 mm. Paksemate kihtide korral tasandatakse mitmes etapis. Remonditud pindasid tuleb vähemalt viiel päeval niisutada, seejärel võib seinapinnad üle krohvida viimistluskrohviga.

Sarnased artiklid