GEOLIFT- põrandate ja vundamentide tõstmine ning stabiliseerimine

Sisuturundus

Maailmas pole midagi igavest. Rohkem kui sajandi seisnud hooned vajuvad viltu, probleeme esineb ka uuematel ehitusobjektidel. Nende probleemide lahendamine ja remont on hiljuti saanud uue viisi, kuna traditsiooniline "lammutamise ja ülesehitamise" meetod on muutumas mitte ainult ebapraktiliseks, vaid ka vananenuks.

Eesti ettevõte Geolift pakub palju praktilisemat meetodit. Näiteks vajunud hoone põrandaid saab parandada, ei pea kõike lammutama ja uuesti ehitama, vaid valides kõrgtehnolooglise lahenduse, milleks on GEOLIFT geopolümeerid, saate lihtsa vaevaga oma põrandad või vundamendid taas loodida ilma tavapärast elurütmi härimata. Kogu protsess on puhas ja kiire ning ei nõua teilt majast väljakolimist ega furnituuri ümberpaigutamist. Selline tegevus on ainulaadne isegi maailma mastaape vaadates. Ameerikas võib selliseid lahendusi leida, kuid seda oluliselt kitsamas valdkonnas, neid lahendusi kasutatakse rohkem kõnniteede stabiliseerimiseks ja loodimiseks.

Kuidas tekivad niisugused probleemid?

Kui visuaalselt on näha, et põrand on vajunud, isegi kui on kindel alus ja see seisab korralikul pinnasel. Meie inseneride hinnagul on enamiku probleemide põhjuseks nii looduslikud tegurid kui ka projekteerijate või ehitajate tehtud vead. Muld on ebaühtlane, sellel on erinevad kihid, millel on erinevad omadused. Geoloogid peaksid enne hoone rajamist tegema geoloogilise uuringu ja projekteerijad peaksid nende andmete põhjal tegema arvutused, et tulevikus välistada probleemide teke. Projekteerimisvigade ning ebakvaliteetse töö tagajärjel hakkavad põrandad, vundamendid varem või hiljem vajuma.

Teine tuntud probleemiallikas on pehme pinnas, mis ei paku piisavalt tuge. Looduslikes tingimustes selline pinnas ei muutu ega liigu kuhugi, kuid kui sellele on ehitatud tööstuslik objekt (tehtud töö Svyturis-Utenos alus), siis sellega koormatakse pinnast täiendavalt ning suure tõenäosusega hakkab ehitis vajuma. On tehtud vigu projekteerijate poolt, kus pole arvestatud koormustega pinnasele, ning maapind ei kanna seda raskust välja. Isegi kui on projekteeritud õigesti, võib juhtuda, et tööde tegemise käigus on jäänud mingi osa töödest tegemata või on seda tehtud n.-ö üle jala ning probleemid on kiired tulema.

Põrandad vajuvad ka loodusjõudude toimel. Üheks suurimaks mõjuriks on siin vesi (vihma- või pinnasevesi). Kui vesi pääseb põranda või vundamendi all liikuma ja uhub aluspinnase ära, on tagajärjeks vajunud põrandad, vundamendid, mis võivad kohati olla isegi õhus, ning hakata erinevate koormuste korral murduma. On olnud olukordi, kus vastvalminud objekti ei saa kasutusele võtta, kuna aluspinnas on minema uhutud ja selle tagajärjel on hakanud terve hoone vajuma ning seda pole olnud võimalik enne kasutusele võtta, kuni aluspinda on tugevdatud Geolift geopolümeeridega (tehtud töö, plaatvundamendiga eramaja Tartumaal Ülenurmel).

Uudsed tehnoloogiad, eriti kui need on efektiivsed, vahetavad välja traditsioonilised lahendused

Kõige tavalisem lahendus raudbetoonpõrandate tõstmise puhul on selle välja vahetamine uue põranda vastu. Sellega kaasneb objekti sulgemine, betooni lammutamine, pinnase tihendamine ning uue betoonivalu tegemine. Selline tegevus võib tööstuliku rajatise sulgeda kuudeks ning lisaks põrandate uuesti valamise hinnale võib siia lisada ettevõtte saamata jäänud müügitulu. Siinkohal me ei räägi närvikulust ja muudest ebameeldivatest tegurites, mis kaasnevad remondiga. Meie inseneride hinnagul on sellised betoonivalu uuesti tegemise lahendused vananenud ja ebapraktilised.

Standartsete lahenduste korral on tegemist suure koguse tolmu, betoonitükkide ja armatuurterasega, mis tuleb utiliseerida ja minema vedada. Geolift lahendusega on töö puhas ja kiire ning põrandad tõstetakse paika ilma suurema mürata. Kui tegemist on äripindadega, siis mida saab ettevõtte teha sellises olukorras? Ajutiselt peatada tegevus, kuni on tehtud uus põrandavalu. Betoonvalu võib tunduda odavam, kui geopolümeeridega uuesti loodimine ja stabiliseerimine, kuid kui mõelda kulunud ajale, saamata jäänud tulule ja tohutule tööle ja närvikulule, siis praktilisem on valida Geolift lahendus, kuigi näiliselt võib tunduda, et odavam standartne lahendus. Kaubanduskeskused (Tilže Šiaulai kaubanduskeskus), kus on põrandad vajunud ning nendega koos ka klaasseinad, ei saa mõelda pikale remondile tavapäraste lahendustega. Neil on ainuvõimalik kasutada uudset lahendust ning jätkata oma äritegevust ilma seisakute, tolmu või muude häirivate asjaoludeta.

Kuidas töötab Geolift põranda loodimise tehnoloogia?

Meie tööd võib võrrelda veresoonte mikrokirurgi tööga. See nõuab põhjalikku ja väga täpset ettevalmistus, professionaale tööde tegemisel ning õigeid vahendeid selleks, et kõik saaks tehtud ilma ühegi veata ja tulemus oleks alati suurepärane nig vastaks kliendi ootustele. Enne igat objekti veendume, millise pinnasega on meil tegemist; uurime välja, mis täidet on kasutatud betoonplaadi või vundamendi all; milline on soojustus; kas on paigaldatud põrandakate; kus asuvad kanalisatsioonitorud. Ning loomulikult on meile väga oluline, kas on olemas geoloogiline uuring, mille põhjal saame hinnata pinnasekihte ja nende vastupidavust hoone poolt tekitatud koormusele.

Kui geoloogilist uuringut pole tehtud, soovitame alati selle tellida, sest see annab kliendile väga hea tagasiside pinnase ning vundamendi olukorra kohta. Peale seda, kui me oleme kõik andmed kokku kogunud, analüüsime neid ning selle põhjal koostame tööplaani, mille alusel teeme valiku kasutatava materjali, selle koguse kohta ning kui sügavale me geopolümeere süstime. Need andmed määravad nii töö maksumus kui ka tööde kestvuse.

Tühimike täitmine ja tõstmine käib järgnevalt. Maapinna, betoonpõranda või vundamendi sisse puuritakse planeeritud kohtadesse kuni 10 mm läbimõõduga puuraugud. Sõltuvalt geoloogilistest tingimustest süstitakse kindel hulk sobilikku geopolümeeri läbi torude selleks määratud sügavusele pinnase sisse. Tegemist on kahekomponentse materjaliga, mida süstitakse suure surve all. Siit algabki huvitav osa, mis muudab selle tehnoloogia ainulaadseks. Kui pinnase sees on vett, siis see surutakse välja, peale seda algab polümeriseerumisreaktsioon, mis hõlmab endas nii kahte segukomponenti kui ka praimerit. Tööde tulemusel muutuvad pinnase omadused ning see muutub oluliselt vastupidavamaks, kuna osakesed ühendatakse ühte monoliiti. Vaba ruumi puudumisel hakkab materjal paisuma ning selle tulemusel pinnas ning konstruktsioonid liiguvad ülespoole. Sõltuvalt tootevalikust ja tootest võib tõstejõud olla 1000 T/ m2. Eestis pole ühtegi kraanat, mis suudaks sellist massi tõsta.

Puudub vajadus igapäevase elutegevuse seiskamiseks

Tõenäoliselt on ettevõtetele suurim probleem remondiaegne seisak. See maksab tavaliselt suure hulga raha, isegi rohkem kui remont ise. Meie poolt pakutav insenertehniline lahendus väldib selliseid olukordi ja ettevõtte või eramajaomanik saab jätkata oma tavapärast elurütmi. Peale betoonivalu saab põrandat koormata alles 7 päeva pärast. Geolift tehnoloogia abil saab põranda kasutusele võtta juba 20 minuti pärast tööde tegemist. Töid saame teha tsoonide kaupa ja seega meiepoolne igapäeva tegevuste härimine on minimaalne.

Meie eeliseks on paidlik töödegraafik ning me saame tööd korraldada nii, et ettevõtte tegevus ei oleks häiritud. Mitmed tootmis- ja kaubandusettevõtted (Svyturis-Utenos Alus, Tiksoja Puidugrupp jt) saavad lubada töid teha ainult õhtuti või öösiti. Sellest lähtuvalt korraldame oma asjad nii, et tööd saavad tehtud nii, et firma saab päeval oma tegevust jätkata ega kannata seisakutest tulenevate kahjude all. Veelgi enam on heameel looditud põrandatest, sest saab pöörduda tagasi oma vana töörütmi ja kiiruse juurde.

Tööde kiirus on muljetavaldav. Geolift- tehnoloogia abil saab päevas tõsta kuni 100 m2 põrandapinda (mitmed tõstetud põrandad üle Eesti erinevates linnades nagu Tallinn, Tartu, Rakvere, Rapla jne). Tööde tegemisel suudame tagada täpsuse. Tõstmise või stabiliseerimise tolerants on 1 – 2 mm, mitte rohkem. Sellise täpsusega looditud põrand ei aja paigast isegi kõige nõudlikuma kliendi laseranduritega roboteid (Tiksoja Puidugrupp mööbli tootmine Tartumaal) ja laseb tootmisliinide tööl jätkuda normaalses rütmis.

Geolift töötab nii sees kui väljas, nii päeval kui ka ööl. Pole ühtegi objekti, mis oleks meil keeruliste olude tõttu tegemata jäänud. Saame aidata oma teenustega eramaja omanikke; ettevõtjaid, kellel on tööstushooned või kaubanduspinnad. Ei ole meie jaoks probleem raudteetammide tugevdamine ega lennujaama maandumsialade tõstmine (Zokniai lennuväli Leedus) ja loodimine.

Oled sa mõeldnud, miks sul kogu aeg nii viltu veab? Äkki on küsimus äravajunud põrandas või vundamendis! Vaata lähemalt geolift.ee.

 

Sarnased artiklid